Breechboy-rol

!BreechBoy!
!BreechBoy! ezegy ötlet!
!BreechBoy! ez egy energia!
!BreechBoy! ez egyéletforma!
!BreechBoys! és !BreechGirls! a módjaa nonkonformistalényeknek!
Lényekakikméghajlandók elni, ésmeg kapcsolaban vanak aközpontilétünkkel!
Lényekakikmégmegértik,hogy energiatnem lehetkontrollalni!
Nemlehet letartóztatni!
Nem lehet megölni!
Lények, azok a lények amelyek hajlandóak élnikormányzás nelkul!
Bar ez legyenszövetségi, állami, helyi, monetáris, szociális, pszichológiai, fizikai, jogi vagyterületiirányítást!
Lények akik hajlandók élniily módon hogy hozzájárullyanak apozitívgondolatszabadságához.
Ezek a lenyeköröke hozzájárulnak apozitívlábnyomathoz, amit az emberiségbenne hagy az univerzumban!
Misoha nem arraszületunk hogy ellegyunk nyomva, hogyellegyunk tulajdonitva, hogy meg legyunk tagadva, hogy ellenörizve legyunk!
A pozitívlétrehozása, a pozitív hozzájárulás, a pozitívprogresszió,ezek a mi alapjaink.
!BreechBoys! és!BreechGirls! támogatják éstovább folytatják a hagyományt, esa pozitívemelkedést!
Ez azéletforma, ez !Breech!.

!BreechBoy! nem egyunjdonság, ezbelül vanmindannyiunkban. !BreechBoy!öcsak egy a sok milliószépséges lelkekböl, akihajlandóhozzájárulni, és hajlandó a kapcsolatot másszépséges lelkekel felveni, akikrésztvesznek, azok a lelkekel akikigazan élnek a maji világban.

!Breech! V1 ez egy zeneikifejezése egynonkonformistákkilátása a 4/4ütemü zenei világon kívül.Az összes videókés képekmegjeléseszandekosan tükrözzi azokat alényeket akik kívül alnak amia hatáskörökelfogadot normajanak. !BreechBoy! támogatja az összeskivül alot, és ösztönözuk akik kivül alok akarnaklenni!